Wednesday, February 14, 2007

Stukje uit de cursus

'Schrijf een medeklinker met één enkel teken in verbogen of vervoegde vormen van woorden die eindigen op -el, -en, -er, -es, -et, -ig, -ik, -il, - it als die met een toonloze /e/ of met een verzwakte /l/ worden uitgesproken'

Mijn reactie; euh..

1 comment:

@je said...

euh....