Thursday, February 22, 2007

Stomme koe

S**t F**k hoe kon ik zo stom zijn om in de mail dan nog exact zijn achternaam verkeerd te schrijven - ik kan mezelf wel met mijn hoofd tegen de muur slaan!!!

No comments: