Thursday, February 16, 2006

Eerlijkheid

Wat als je de eerlijkheid van sommigen in vraag stelt? De geruchten steken meer en meer de kop op en wie wil of kan je daarover aanspreken..

R. en ik trekken zondag onze stoute schoenen aan en stappen ermee naar N. Ondertussen ben ik er constant mee bezig - ik kan aan niets anders meer denken. Wat als het examen niet eerlijk is verlopen? Wat als er bepaalde personen zijn geviseerd? Zou dat kunnen, per slot van rekening zaten er mensen van de hoofdzetel bij.. En heb ik mijn diploma wel terecht behaald?

Het is niet omdat E. er niet door is, dat ik er zo over denk. Maar ik heb in tussentijd verschillende dingen gehoord waar ik niet goed van ben! Ik probeer nog steeds verschillende examinatoren te pakken te krijgen, om naar hun opmerkingen te informeren.

Ondertussen blijft het gevoel dat er iets niet klopt wel knagen! Dinne Module 3 laat me niet met rust :o/

No comments: