Monday, January 30, 2006

Veel te lang geleden

Whoehoe ben nog eens hier geraakt

In tussentijd is er veel gebeurt. En ik ga met het begin beginnen;

J. heeft het te erg uitgehangen en uiteindelijk heeft K. hem eruit gezet! Op een avond (na een gesprek met D.) vond J. het niet nodig om naar 'huis' te komen. Hij heeft D. gevraagd om ons te verwittigen! De dag nadien kregen we geen antwoord op elke poging om contact te leggen - na een paar uurtjes kregen we een sms met 'ik blijf deze avond nog bij een vriendin logeren' en dat was het! Dat moet je maar normaal vinden. Voor K. was dat de druppel - een puber legt ons geen regels op in ons eigen huis en aangezien K. 'harder' is, heeft die J. 's spullen op straat gezet!

Uiteindelijk zijn die spullen terug binnen beland maar J. kon ze de dag nadien komen halen! Dat doet pijn, maar J. hoeft niet met mijn voeten te spelen. We weten niet waar hij in tussentijd verblijft en dat knaagt. Maar langs een andere kant kan en mag ik het me niet meer aantrekken - hoeveel energie zo'n jongen oplorpt door simpelweg niets te doen, dat kan ik niet uitleggen.. 'K zie wel waar dit eindigt - ik kan niet meer doen dan hopen dat J. goed terecht komt.

Binnen 2 weken is het examen Module 3 en de zenuwen beginnen te komen! Eerst nog een weekendje bijscholen in Blankenberge. Tot hiertoe gaat het toch niet zo vlot als ik zou willen. Het is dat gevoel van 'het moet van de 1ste keer perfect zijn' en het is allesbehalve perfect..

Dus met het excuus dat Rome ook niet in 1 dag is gebouwd, stort ik mij op mijn cursus en mijn koffer :-)

No comments: