Wednesday, January 04, 2006

Gemengde gevoelens

Heb te weinig geslapen en teveel zitten nadenken..

Ondertussen ben ik ook wel een beetje kwaad op D. Het moet je maar lukken - 's morgens bellen om te zeggen dat J. er niet kan blijven en 's middags durven vragen of die diezelfde avond al kan komen - K. en ik kregen geen tijd om de situatie een beetje voor te bereiden en te bespreken - ik had gevraagd of J. vandaag kon komen. En dat ging niet - hij moest liefst zo snel mogelijk weg .. want daar kwam het op neer!

's Middags vroeg D. om J. 2 weken bij ons te houden - gisteravond hoorde ik al iets anders. "Ik weet niet hoeveel tijd ik nodig heb" en "Het zou goed zijn als die jongen zo snel mogelijk kan deelnemen aan begeleid zelfstandig wonen" - dan heb ik wel door hoe laat het is! Draai dan niet rond de pot en vertel me op de man af wat je wil! Het feit dat D. J. nog aansprak met "mijn zoon" toen hij vertrok zit me ook nog hoog!

Ergens begrijp ik dat de situatie TE is aan 't worden maar op een andere manier klopt er iets niet. Tijd zal wel uitmaken wat en ondertussen kan ik me erop voorbereiden :o)

No comments: